top of page
  • Zdjęcie autoraGecko Head Gear Polska

Certyfikaty bezpieczeństwa kasków morskich - co i jak?

Historia norm bezpieczeństwa

Pierwszy standard kasku BSI został opracowany w 1953 roku w celu certyfikacji kasków motocyklowych, a zaledwie dwa lata później rząd wprowadził obowiązkowe stosowanie się do BSI Kitemark dla wszystkich takich kasków. Początkowo był to jedyny uznany brytyjski standard dla kasków bezpieczeństwa, ale jako że różne zastosowania wymagały opracowania nowych parametrów, stało się jasne, że konieczne jest wprowadzenie szeregu norm dotyczących bezpieczeństwa kasków komercyjnych.


Jedną z najnowszych norm, która została opracowana, jest norma PAS 028:2002 dotycząca kasków bezpieczeństwa morskiego, w sprawie której konsultowano się z Royal National Lifeboat Institution, Metropolitan Police, Ministry of Defence (Ministerstwem Obrony Narodowej UK) oraz producentem kasków morskich Gecko Head Gear. Norma ta zakłada przeprowadzenie odpowiednich testów z zakresu istniejących norm dotyczących kasków, łącząc je w celu określenia wymagań odpowiednich dla osób korzystających z szybkich jednostek pływających, takich jak łodzie typu RIB (Rigid Inflatable Boat) czy skutery wodne. W normie tej znalazły się również nowe wymogi specyficzne dla środowiska morskiego, takie jak zastosowanie materiałów, które nie korodują w słonej wodzie oraz wyporność kasku.


Brytyjski Instytut Normalizacyjny (The British Standards Institute lub BSI)

BSI - Najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji.

Opracował przez lata szereg norm dotyczących kasków przeznaczonych do różnych celów; kasków bezpieczeństwa morskiego (PAS 028), kasków bezpieczeństwa przemysłowego (EN 397), kasków motocyklowych (BS 6658), kasków dla narciarzy górskich (EN 1077), kasków alpinistycznych (EN 12492) i kasków do sportów wodnych (EN 1385). Certyfikaty te wymagają od kasków przejścia szeregu kontrolowanych testów, które symulują prawdopodobne wypadki, na które narażeni są ich przyszli użytkownicy. Normy nie były jednak opracowywane w sposób jednolity i w rezultacie, środki kontrolne i wymogi skuteczności ochrony kasków różnią się w zależności od normy. Możliwe jest porównanie kasków w jednym, najbardziej znaczącym teście, który mierzy jakość amortyzacji uderzenia, poprzez zrzucenie chronionego wyłącznie danym kaskiem modelu głowy. Poniższy wykres przedstawia energię uderzenia w dżulach, przed którą każdy z tych typów kasków jest zobowiązany chronić swojego użytkownika, aby spełnić wymagania normy:


Porównanie norm bezpieczeństwa kasków

Standardy bezpieczeństwa dla kasków nie zostały opracowane w sposób jednolity i chociaż podobne metody testowania zostały przyjęte w różnych normach, wymagania dotyczące parametrów są różne i często podawane przy użyciu różnych jednostek miar, co utrudnia ich porównanie! Przeprowadziliśmy analizę testów bezpieczeństwa absorpcji uderzeń, aby zapewnić szybki przegląd różnych typów i sił uderzeń, na które narażone są kaski podczas testów, dla każdego z głównych standardów kasków BSI. Należy mieć na uwadze, że dla celów porównawczych dane na powyższych wykresach zostały przeliczone, zaokrąglone oraz zostały przyjęte założenia dotyczące wagi kasku. W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących każdej normy prosimy o uzyskanie oficjalnej informacji od BSI.

W przypadku tych badań wymagane jest, aby w przypadku uderzenia z zewnątrz, na model głowy wewnątrz kasku została przeniesiona siła o wartości mniejszej niż 10kN (+/- 5kN). Z danych tych jasno wynika, że kaski przeznaczone do noszenia przez użytkowników pojazdów lub osoby, które ryzykują upadek z wysokości, mają najwyższe właściwości amortyzujące. PAS 028:2002 jest najbardziej rygorystycznym testem kasków w kwestii amortyzacji wstrząsów, dowodząc, że certyfikowane tą normą kaski najlepiej nadają się do użytku przez użytkowników szybkich jednostek pływających oraz do pracy w specyficznym środowisku wodnym.


Co oznacza PAS028 ?

PAS to inaczej “Publicly Available Specification” (Specyfikacja dostępna publicznie), co w praktyce oznacza dokument normalizacyjny, który przypomina formalną normę pod względem struktury i formy, ale który ma inny model opracowania; PAS jest zawsze tworzona w odpowiedzi na zlecenie zewnętrznego sponsora w celu zaspokojenia potrzeby handlowej.

W przypadku PAS 028:2002 zewnętrzni sponsorzy (konsultanci) byli organizacjami, które wspólnie określiły potrzebę stworzenia normy dla kasków morskich, która spełniałaby ich własne, bardzo specyficzne wymagania; poziom ochrony kasków motocyklowych zastosowany do produktów morskich.


Kto używa kasków z certyfikatem PAS 028:2002?


Oprócz konsultantów PAS 028:2002, wiele organizacji na całym świecie używa obecnie kasków Gecko Head Gear z certyfikatem PAS 028:2002, w tym Brytyjska Marynarka Wojenna, Królewskie Siły Powietrzne, policja Gibraltaru, Niemiecka Marynarka Wojenna, Niemiecka Straż Przybrzeżna, policja i straż pożarna Hong Kongu, Kanadyjska Straż Przybrzeżna, Francuska i Australijska Marynarka Wojenna, United States Border Patrol, RNLI, SNSM, DLRG, KNRM, piloci morscy, Norweska Straż Przybrzeżna (KYSTVAKT), K38 Poland i wiele innych.Comentarios


bottom of page